Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Nàng thơII

Ảnh internet

Nàng thơ gõ cửa nhà anh
Hỏi xin một chút hành thơm nấu mì
Hành thơm? Ô chẳng có gì!
Ôm anh nàng cứ…”tỉ ti”…đến giờ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét