Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Hình như (Nàng thơ I)

Ảnh minh họa

Hình như tôi vẩn vơ người
Hình như... tôi đã hình như với nàng?
Con nhện giăng sợi tơ vàng
Anh hình như mắc lưới nàng?...
Hình như!?...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét