Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Công Chúa Ốc Sên

Chàng ong đậu cánh hoa vàng
Phấn hương rơi xuống như ngàn sao sa
Ốc Sên Công chúa chợt qua
Vương miện lấp lánh - ấy quà vua ban

*
* *

Say sưa múa, áo lượt là
Kiến đen đỏ, châu chấu ma lượn vòng
Đức vua ngự ở trên không:
“Mây đâu che lọng cưới chồng cho Sên!”

--------Thời hoa niên ( Lớp 6 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét